24/7support

CO2-Prestatieladder

Klimaatverandering tegengaan met de CO2-Prestatieladder

Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen, mede als gevolg van de uitstoot van CO2. Om organisaties te helpen de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen, is onder meer de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Bij Groen & Aldenkamp Installatietechnieken vinden we het maatschappelijk logisch om ons hieraan te committeren. Het stelt ons in staat nog bewuster om te gaan met energie en de CO2-uitstoot te reduceren. We zijn gecertificeerd sinds 2016.

Voordelen van de CO2-Prestatieladder voor Groen & Aldenkamp Installatietechnieken:

  • Het is een stimulans om ons eigen energiegebruik en de bijbehorende CO2-uitstoot in kaart te brengen, zodat we met het reduceren ervan kunnen beginnen.
  • We behalen een betere score bij aanbestedingen.
  • We realiseren een kostenbesparing op onze eigen energierekeningen.
  • We dragen bij aan de wereldwijde reductie van CO2-uitstoot.

Maatregelen die Groen & Aldenkamp Installatietechnieken in 2020-2022 neemt:

  • We blijven periodiek oproepen tot controle en het op peil brengen van de autobandenspanning.
  • We plaatsen één of meerdere windmolens bij onze projecten.
  • We schaffen meer energiezuinige auto’s aan.
  • We blijven toolboxen verspreiden om zowel privé als zakelijk de reductie van CO2-uitstoot te stimuleren
  • We zijn bezig met het realiseren van een PV-installatie op het dak van ons kantoorpand.

Documentatie

Bekijk onze vacatures

“Wij zijn erg blij met de manier waarop onze instelling is voorzien van nieuwe technische installaties: vakkundig, snel en zonder enige overlast voor onze cliënten.”

Bekijk onze referenties